NGJARJE JAVORE
Qeveria do të mbështesë
zhvillimin e Tuzit

NGJARE JAVORE
Nënshkruhet
kontrata njëvjeçare
e qiradhëniesOPINION

Liria e shtypit dhe liria e fjalës si vlera për mbarë njerëzimin

OPINION
Heronj e mite

OPINION
Britania e ngelur në mes të rrugësOPINION

Zarfi do të triumfojë