Author f.gjokaj

System engineer

Kulturë
0

Izolimi kërcënon të gjitha këto nevoja. Në një grindje verbale apo fizike, individët janë ende…

1 185 186 187 188 189 191