koha-594-1
KOHA 594, botuar më 05.12.2013
koha-595-1
KOHA 595, botuar më 12.12.2013
koha-596-1
KOHA 596, botuar më 19.12.2013
koha-597-1
KOHA 597, botuar më 26.12.2013
koha-590-1
KOHA 590, botuar më 7.11.2013
koha-591-1
KOHA 591, botuar më 14.11.2013
koha-592-1
KOHA 592, botuar më 21.11.2013
koha-593-1
KOHA 593, botuar më 28.11.2013
koha-586-1
KOHA 586, botuar më 3.10.2013
koha-587-1
KOHA 587, botuar më 10.10.2013
koha-588-1
KOHA 588, botuar më 24.10.2013
koha-589-1
KOHA 589, botuar më 31.10.2013
koha-582-1
KOHA 582, botuar më 5.09.2013
koha-583-1
KOHA 583, botuar më 12.09.2013
koha-584-1
KOHA 584, botuar më 19.09.2013
koha-585-1
KOHA 585, botuar më 26.09.2013
koha-581-1
KOHA 581, botuar më 29.08.2013
koha-577-1
KOHA 577, botuar më 1.08.2013
koha-578-1
KOHA 578, botuar më 08.08.2013
koha-579-1
KOHA 579, botuar më 15.08.2013
koha-580-1
KOHA 580, botuar më 22.08.2013
koha-573-1
KOHA 573, botuar më 04.07.2013
koha-574-1
KOHA 574, botuar më 19.07.2013
koha-575-1
KOHA 575, botuar më 18.07.2013
koha-576-1
KOHA 576, botuar më 25.07.2013
koha-569-1
KOHA 569, botuar më 06.06.2013
koha-570-1
KOHA 570, botuar më 13.06.2013
koha-571-1
KOHA 571, botuar më 20.06.2013
koha-572-1
KOHA 572, botuar më 27.06.2013
koha-565-1
KOHA 565, botuar më 9.05.2013
koha-566-1
KOHA 566, botuar më 16.05.2013
koha-567-1
KOHA 567, botuar më 23.05.2013
koha-568-1
KOHA 568, botuar më 30.05.2013
koha-561-1
KOHA 561, botuar më 4.04.2013
koha-562-1
KOHA 562, botuar më 11.04.2013
koha-563-1
KOHA 563, botuar më 18.04.2013
koha-564-1
KOHA 564, botuar më 25.04.2013
koha-557-1
KOHA 557, botuar më 7.03.2013
koha-558-1
KOHA 558, botuar më 14.03.2013
koha-559-1
KOHA 559, botuar më 21.03.2013
koha-560-1
KOHA 560, botuar më 28.03.2013
koha-553-1
KOHA 553, botuar më 7.02.2013
koha-554-1
KOHA 554, botuar më 14.02.2013
koha-555-1
KOHA 555, botuar më 21.02.2013
koha-556-1
KOHA 556, botuar më 28.02.2013
koha-549-1
KOHA 549, botuar më 10.01.2013
koha-550-1
KOHA 550, botuar më 17.01.2013
koha-551-1
KOHA 551, botuar më 24.01.2013
koha-552-1
KOHA 552, botuar më 31.01.2013