Varri në traditën e myslimanëve dhe shprehjet fetare në gurvarret e Anës së Malit – Ulqin

0

Sipas të dhënave që na jep autori Ali Bardhi, në Anë të Malit ka katër lloje varresh: varre me një ose dy gurvarre (nishane), varre me kornizë të shkurtër rrethuese, varre me kornizë të lartë rrethuese si dhe varre të përbashkëta me një kornizë të shkurtër rrethuese

Mr. Behlul Kanaqi

Sipas literaturës fetare islame (Kur’ani el-Maide 30-31; termi vorr/kabir dhe varre/kubur kalon edhe në Kur’an –suret: et-tevbe, tekathur, el-haxh, el-fatir…), tradita e të varrosurit fillon me njerëzit e parë, pra me të birin e Ademit a.s. dhe vazhdon deri më sot. Varrosja ka bërë që të ndahet vend (tokë) për njerëzit e vdekur duke formuar kështu varrezat ose me fjalë të tjera mezaret, makburet e para. Kështu që në këto vende janë ndërtuar varre sipas kushteve të terrenit dhe të klimës, të mjedisit e tjerë.

Më gjerësisht mund ta lexoni në numrin “750” të revistës Koha Javore

Share.

Leave A Reply