Kontribut për ndriçimin e së kaluarës së Ulqinit

0

Ulqini ka qenë burim frymëzimi për shumë autorë të fushave të ndryshme, qofshin ata vendas apo të huaj, të cilët kanë shkruar për bukuritë e tij, të kaluarën dhe ngjarje të ndryshme që lidhen me këtë qytet. Nga moria e shumë artikujve studimorë, Jusuf Lika ka përzgjedhur dhjetë artikuj të cilët janë përfshirë në këtë libër, pesë prej të cilëve janë të studiueses Llovorka Çoraliq (njëri prej tyre në bashkautorësi me Nedjeljka Baliq Nizhiq), ndërsa të tjerët u përkasin studiuesve Millosh I. Millosheviq (dy artikuj), Vinko Ivançeviq, Sami Gashi dhe Radojica Barbaliq.  i.k.

Më gjerësisht mund ta lexoni në numrin “756” të revistës Koha Javore

Share.

Leave A Reply