Të trajtohet më me seriozitet kjo dukuri negative

0

Të gjithë ata persona të cilët janë të predestinuar të kryejnë akte të tilla të shëmtuara dhe ligjërisht të dënuara, duhet të vetëdijesohen se një send i huaj, çfarëdo qoftë ai që është pronë e tjetrit, nuk mund të përvetësohet me anë të dhunës dhe të formave të tjera të rrëmbimit, me qëllim për të përfituar nga prona e huaj

Toni Ujkaj

Fenomeni i vjedhjeve është një shqetësim dhe një problematikë e madhe për shumë vende dhe komunitete të ndryshme. Kjo dukuri negative duket se është e përhapur pothuajse kudo dhe në forma të ndryshme, diku më pak e diku më shumë.
Vjedhjet duhen konsideruar si aktet më të shëmtuara, më të turpshme dhe më të liga që mund ta personifikojnë një individ apo grup individësh që janë të prirë për t’u përfshirë në vepra të tilla penale.

Më gjerësisht mund ta lexoni në numrin “835” të revistës Koha Javore

Share.

Leave A Reply